100₾

  • Müdafiə nişanları
  • XÜSUSİ CİHAZLARLA TANINAN MÜDAFİƏ NİŞANLARI
  • Vizual elementlər
Əskinasın aversində "შოთა რუსთაველი XII ს." yazısı ilə böyük gürcü şairi Şota Rustavelinin portreti, “Pələng dərisi geyimiş pəhləvan” əsərindən ilyustrasiya, “Pələng dərisi geyimiş pəhləvan” əsərinin ilk çapından olan səhifələrdən biri, “Pələng dərisi geyimiş pəhləvan” əsərinin XVII əsrə aid olan əlyazmasının ilk səhifəsində təsvir edilən ornament və Martvili Müqəddəs Məryəm kilsəsindən olan, „Daniel aslanlar quyusunda” Bibliya syujetinin VII əsrə aid barelyefi təsvir edilib.
Əskinas üzərində həmçinin nominalı bildirən rəqəmlər, "საქართველოს ეროვნული ბანკი", ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA’’,"ასი ლარი", “ONE HUNDRED LARI”, " ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი", yazıları, Gürcüstan Milli Bankının prezidentinin imzası, buraxılış ili – “2016”, iki latın hərfi və səkkiz ərəb rəqəmindən ibarət seriya nömrəsi təsvir olunub.
Əskinasın reversində Tbilisi Zakaria Paliaşvili adına Opera və Balet Dövlət Akademik Teatrı, Gürcüstanın dövlət himninin partiturasından hissə və Gürcüstanın dövlət qerbi həkk olunub.
Əskinasda həmçinin nominalı bildirən rəqəmlər, "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ასი ლარი" yazıları təsvir edilib.
Su nişanı
İşıqda baxıldıqda portretin, nominalı bildirən rəqəmin və lari simvolunun təsvirləri görünür.
Qrafik animasiya
Relyef nişan
Əskinasın ön hissəsində təsvir edilən qrafik detallar – portret, “Pələng dərisi geymiş pələng” əsərindən ilyustrasiya, ornamentlər və kitabələrə (imza atan şəxsin adından, imzadan və buraxılış ilindən başqa) keçirilən boya qatı relyef şəklindədir və toxunma ilə hiss olunur.
Qrafik animasiya
Görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün
Əskinasın ön tərəfindən sol və sağ kənarlarda yerləşdirilən xəttlərin sayı nominallara əsasən fərqlənir, relyef şəklindədir, toxunma ilə hiss edilir və əskinasın qavranması imkanını verir.
Qrafik animasiya
Holloqram
İki rəngdə olan holloqrama keçirilən təsvirlər (portret, nominalı bildirən rəqəm, lari simvolu, çiçəklər, xəritə, mikro sətirlər) müxtəlif tərəflərə əyildikdə rəngini dəyişir və dəyişmə effektinə malikdir.
Qrafik animasiya
Gizli təsvir
Əyilmiş küncdən baxdıqda əskinasda nominalı qeyd edən rəqəm təsviri görünür.
Qrafik animasiya
Uzlaşan təsvir
Əskinasın ön və arxa hissəsində nominalı qeyd edən rəqəmin parçalanmış detalları işıqda baxdıqda uzlaşır.
Qrafik animasiya
Optik şəkildə dəyişən maqnit boya
Müxtəlif künclərə əydikdə təsvir rəngini bənövşəyidən yaşıl rəngə dəyişir və hərəkət edən xətt effekti var.
Qrafik animasiya
Şaquli müdafiə xətti
"100 ლარი" yazısı olan müdafiə xətti, kəsik şəkildəəskinasın arxa tərəfində görünür. İşıqda baxılan zaman birləşir və müxtəlif künclərə əydikdə rəngini göy rəngdən qırmızı rəngə dəyişir.
Qrafik animasiya
Qoruyucu liflər
Kağıza müxtəlif dərinliklərdə qırmızı rəng liflər yerləşdirilib.
Qrafik animasiya
İrisə bənzər xətt
Əskinas üzərinə ikirəngli, şəffaf boya ilə yerinə yetirilən, uzununa olan dekor, nominalı bildirən rəqəmlər keçirilib.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə; "ლარი", nominalı bildirən rəqəmlər, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – holloqramda.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent düzdbucaq
Ultra bənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəmlə düzbucaq görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent seriya nömrəsi
Ultra bənovşəyi şüa altında üfüqi seriya nömrəsi görünür.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Şaquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir.
Qrafik animasiya
Maqnit müdafiəsi
Şaquli seriya nömrə və banknotun üzərində əks olunan qrafik detalın hissəsi maqnitli boya ilə rənglənib və maqnit detektoru toxunması zamanı siqnal verir.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Mikro sətir
Böyüdücü cihaz vasitəsilə yazılar oxunur: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Nominalı bildirən rəqəmlər; "GEORGIA”, "საქართველო" – uzlaşan təsvirdə.
Qrafik animasiya
Flyuoressent liflər
Ultrabənövşəyi şüalar altında banknotun üzərində göy və sarı rəngli liflər görünür.
Qrafik animasiya
Flyuoressent nominal
Ultrabənövşəyi şüa altında nominalı bildirən rəqəm görünür.
Qrafik animasiya
İnfraqırmızı müdafiə
Infraqırmızı şüalar altında banknot üzərində əks olunan qrafik detalların hissəsi görünür.
Qrafik animasiya
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • İkinci tərəf
  • Müqayisə