Yeniləşdirilmiş əskinaslar

1 ulduzun 2017-ci ildən etibarən dövriyyəyə buraxılmış 5 lari nominasiyasında təkmilləşdirilmiş banknotlar 

 

 Müasir 5, 20, 50 və 100 lari ilə tanış olun

 

 

20 və 50 Lari nominasiyasında yenilənmiş banknotlar 01 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən dövriyyəyə buraxılmış və 01 İyun 2016-cı il tarixindən etibarən 100 Lari nominasiyasında yeniləmişdir.

Yeniləşdirilmiş əskinasları görün

Yeniləşdirilmiş əskinaslar

Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers