Բովանդակություն

10₾

  Թղթադրամի չափսը: 64 X 127 մմ. Հիմնական գույնը: Երկնագույն

  • Պաշտպանական նշաններ
  • ՀԱՏՈՒԿ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՆՇԱՆՆԵ
  • Տեսանելի տարրեր
Մեծ վրաց գրող և հասարակական գործիչ, Ակակի Ծերեթելիի դիմանկարը, գրառմամբ «Ակակի Ծերեթելի 1840-1915» Հատված Ակակի Ծերեթելիի հայտնի «գարուն» ստեղծագործությունից, իր ստորագրությամբ, ծաղկած ճյուղ և ծիծեռնակ

Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, գրառումներ, «Վրաստանի ազգային բանկ», «NATIONAL BANK OF GEORGIA», «Տասը լարի», TEN LARI, «ազգային բանկի նախագահը», Վրաստանի ազգային բանկի նախագահի ստորագրությունը, թողարկման տարեթիվը - «2019», սերիական համարը, որը կազմված է երկու լատինական տառից և ութը արաբական թվից
Հայտնի վրաց նկարիչ Դավիթ Կակաբաձեի «Իմերեթի-մայրս» ստեղծագործություն, Վրաստանի պետական զինանշանը: Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, գրառումներ, «Վրաստանի ազգային բանկ», «NATIONAL BANK OF GEORGIA», «Տասը լարի»
Ջրանիշ
Թափանցող լուսընդդեմ դիտելիս երևում են դիմանկարի, անվանական արժեքը նշանակող թվանշանի և լարիի խորհրդանշանի պատկերները:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ռելիեֆային տպագիր
Թղթադրամի առջևի մասում պատկերված գրաֆիկական դետալների վրա՝ դիմանկար, ծիծեռնակ, ծաղկած ճյուղ,եզրի զարդանախշեր և կատարված մակագրություններ (բացի ստորագրող անձի անվանումից, ստորագրությունից և թողարկման տարեթվից), ներկի շերտը ռելյեֆային է և շոշափելիս զգացվում է
Գրաֆիկական անիմացիա
Նշան թույլ տեսողությամբ մարդկանց համար
Նշան, թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց համար Թղթադրամի առջևի մասում, ձախ և աջ եզրերին անցկացված հորիզոնական գիծը ռելյեֆային է, զգացվում է շոշափելիս և տալիս է թղթադրամի անվանական արժեքը ընկալելու հնարավորություն
Գրաֆիկական անիմացիա
Հոլոգրամա
Արծաթագույն հոլոգրամայի վրա փոխադրված պատկերները (դիմանկար, անվանական արժեքը նշանակող թվանշան, լարիի խորհրդանշանը, ծիծեռնակ, քարտեզ, մանրատառաշար) տարբեր անկյուններով թեքելիս փոխում են գույնը և ունեն փոփոխական ներգործություն:
Գրաֆիկական անիմացիա
Գաղտնի պատկեր
Թեքված անկյունով դիտելիս, թղթադրամի վրա պատկերվում է անվանական արժեքը նշող թվանշանը
Գրաֆիկական անիմացիա
Համընկնող պատկեր
Թղթադրամի առջևի և ետին մասերում ներկայացված անվանական արժեքը նշանակող թվանշանի մասնիկները ամբողջանում են՝ թափանցիկ լուսընդդեմ դիտելիս
Գրաֆիկական անիմացիա
Օպտիկապես փոփոխական մագնիսական ներկ
Տարբեր անկյուններով թեքելիս, պատկերը փոխում է գույնը ՝ կանաչից երկնագույն
Գրաֆիկական անիմացիա
Ուղղաձիգ պաշտպանիչ թել
Պաշտպանիչ թել «10 լարի» մակագրմամբ, ընդհատվող տեսքով նկատելի է թղթադրամի ետևի կողմում: Թափանցող լուսընդդեմ դիտելիս ամբողջանում է և տարբեր անկյունով թեքելիս՝ փոխում է գույնը, կանաչից երկնագույն:
Գրաֆիկական անիմացիա
Պաշտպանական մանրաթելեր
թղթի մեջ տարբեր խորությամբ խրված են կարմիր գույնի մանրաթելեր:
Գրաֆիկական անիմացիա
Բազմերանգ գիծ
Թղթադրամի մակերեսին անցկացված է թափանցիկ ներկով երկայնական դեկոր, անվանական արժեքը նշանակող թվանշան
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային մանրաթելեր
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո, թղթադրամի վրա հայտնվում են կապույտ և դեղին գույնի մանրաթելեր
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆոսֆորեսցենտային քառակուսի
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո պատկերվում է անվանական արժեքը նշանակող թվանշանով՝ քառակուսի:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային սերիայի թիվ
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո, լուսավորվում է հորիզոնական սերիական համարը
Գրաֆիկական անիմացիա
Ինֆրակարմիր պաշտպանություն
Ինֆրակարմիր ճառագայթների ներքո երևում է թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալների մասը
Գրաֆիկական անիմացիա
Մագնիսական պաշտպանություն
ՈՒղղաձիգ սերիական համարը և թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալի մասը կատարված է մագնիսական ներկերով և մագնիսական դետեկտորի կպչելուն պես տալիս է ազդանշան
Գրաֆիկական անիմացիա
Մագնիսական պաշտպանություն
ՈՒղղաձիգ սերիական համարը և թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալի մասը կատարված է մագնիսական ներկերով և մագնիսական դետեկտորի կպչելուն պես տալիս է ազդանշան
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
Խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերցվում են մակագրություններ «საქართველოს ეროვნული ბანკი»,NATIONAL BANK OF GEORGIA”; «Ակակի Ծերեթելի» Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «საქართველო» - համընկնող պատկերի մեջ՝ «ლარი», անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, «აკაკი წერეთელი», «საქართველო» հոլոգրամայում
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային մանրաթելեր
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո, թղթադրամի վրա հայտնվում են կապույտ և դեղին գույնի մանրաթելեր
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային անվանական արժեք
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո, Լուսավորվում է անվանական արժեքը նշանակող թվանշանը
Գրաֆիկական անիմացիա
Ինֆրակարմիր պաշտպանություն
Ինֆրակարմիր ճառագայթների ներքո երևում է թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալների մասը
Գրաֆիկական անիմացիա
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • Մյուս կողմը
  • Համեմատություն