Բովանդակություն

Նորացված թղթադրամներ

ՆՈՐԱՑված թղթադրամներ

 

2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից շրջանառության մեջ կմտնի նորացված 10 լարի անվանական արժեք ունեցող թղթադրամներ

 

Ծանոթացեք ժամանակակից ՝ 5, 10, 20, 50 և 100 լարիի հետ

  

 

Նորացված թղթադրամները շրջանառության մեջ են դրվել փուլ առ փուլ: 2016 թվականի փետրվարի 1-ից շրջանառության մեջ են մտել 20 և 50 լարի,  2016 թվականի նոյեմբերի 1-ից 100 լարի անվանական արժեք ունեցող թղթադրամը, իսկ 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 5 լարի անվանական արժեք ունեցող թղթադրամը:

 

Նախորդ  էմիսիաների  թղթադրամները  շրջանառության մեջ  կլինեն  նորացված լարիի թղթադրամների հետ միասին:  

 

Դիտեք նորացված թղթադրամները

Նորացված թղթադրամներ

Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես